Tots els advocats al Japó en línia. La major legal portal de Uponese advocats.


Els advocats Grup"els Canvis en aplicació de procediments


Des del dia de la sentència del tribunal entra en vigor, el període per a la presentació de l'executiu document és de tres anys (Part de l'Article vint-i-una de la Llei de l'Aplicació de Procediments)Anteriorment: Si durant aquest període l'ordre d'execució s'ha presentat per a la recuperació, el termini de la prescripció de ser interromput (article, apartat, de l'Article vint-i-dos de la Llei de l'Aplicació de Procediments). Més sovint, el deutor de la propietat no era suficient per pagar totes les reclamacions de la recoverer. En aquests moments la recoverer es va retirar l'auto d'execució i termini de tres anys des del dia de l'inici de la primera aplicació de procediments, que tornava a presentar l'ordre d'execució a la batlles. Com a resultat, la recoverer mantenir el deutor en la incertesa. Ara: El Tribunal Constitucional el Decret de de Març de -P, prohibit el reclamant repetidament present i revocar l'ordre d'execució. Ara, des de l'termini de tres anys, de l'estatut de limitacions, és l'hora de expunged per què el batlle a terme actuacions en l'executiva del document, és a dir, el demandant és privats de la possibilitat de presentar una petició per a la devolució de l'executiu document, i posteriorment iniciar una nova aplicació de procedir.