Japan Society del regne UNIT - Fer una Donació a la Japan Society Terratrèmol de Tohoku Relleu Fons - Japan Society del regne UNIT

Si sou al regne UNIT contribuent, podem recuperar l'impost sobre la donació de fer-lo més val la penaCal haver abonat l'import de regne UNIT Impost sobre societats o Impost sobre el patrimoni igual a qualsevol impost a regenerada. Una proposta de forma de paraules per autoritzar aquesta és 'jo sóc un regne UNIT contribuent. Si us plau reclamar Regal Ajuda en la meva donació 'Si voleu pagar per Transferència Bancària posem a la seva disposició el nostre banc de dades en sol·licitud. També pot contribuir al Japó el Terratrèmol de Tohoku Relleu del Fons de crèdit, targeta de dèbit per telefonar a l'oficina o enviant un xec a: si us Plau, fer seus xecs de pagament a la Japan Society amb"Terratrèmol de Tohoku Relleu del Fons"a la inversa.