La compra de Terrenys al Japó: Quins són els tipus de drets de la propietat. La Inversió Immobiliària PROPIETAT