La constitució d'una societat en la Japó(Incorporació) - Visa Advocat d'Immigració Japó

com a entitat jurídica com a tal

Ajustant-se a la fase d'elaboració del seu llançament comercial en un petit estudi de mercat Japonès i el pla per a l'estructura de l'empresa, etc. Oficines de representació es pot configurar fàcilment sense necessitat de registreOficines de representació són, no obstant això, no es permet involucrar-se en qualsevol de real de les transaccions de venda al Japó. A més a més, un representant de l'oficina pot ni obrir un compte bancari ni fer contractes d'arrendament de béns polígons d'oficina, etc. Per tant, es necessita un representant de qui fa aquestes acords contractes de forma individual. Oficina In per fer funcionar el seu negoci realment involucrat en tot tipus de transaccions al Japó, heu de configurar una oficina o una sucursal. Una oficina poden ser més fàcilment configurar d'una sucursal, que només necessita per localitzar una oficina, assignar un representant de l'oficina i d'estar registrats amb el needful informació. A diferència d'una oficina de representació, es pot obrir un compte i fer un contracte d'arrendament de béns finques per a la seva oficina. No obstant això, una delegació està considerada com una organització local que opera a les transaccions comercials, prèvia autorització del cap barri en un país estranger. Per tant, tots els passius i els crèdits com a resultat de les seves operacions comercials i les transaccions són, en última instància, pertanyen a cap barri.

Adquisició de certificats de registre, etc

Per ser una entitat jurídica al Japó, que opera empresa en tots els tipus d'operacions que calen per configurar una filial de l'empresa en forma de Kabushiki Gaisya (KK - una empresa de valors) o Godó Gaisya (LLC - una societat de responsabilitat limitada).

Un filial és considerat com a independent de la incorporació de la capçalera trimestre, tota la responsabilitat i crèdits pertanyen a la mateixa així com la resta de comuns Japonès incorporacions.

Hi hauria altres formes d'incorporació d'una filial de la companyia és, per establir una joint venture empresa amb una empresa Japonesa, o una companyia d'inversió per tenir la seva pròpia renda variable com una parella de Japonesos inversors.

Altres mètodes, a més de l'establiment d'una filial d'una empresa estrangera pot invertir en Japó són la creació d'una joint venture amb l'empresa amb una empresa Japonesa o una inversió de l'empresa com a socis.

per a societat dominant, i la preparació de declaracions jurades sobre el perfil de la societat dominant i de les declaracions jurades sobre les signatures dels representants de la societat dominant (declaracions jurades ha de ser compulsada per notari públic en el patrimoni net participants propis països. Sol·licitud a l'Oficina d'Afers Legals per a registre de joint-stock corporació establiment (joint-stock corporació establiment data de registre de l'empresa segell amb l'Oficina d'Afers Legals. Adquisició del certificat de les dades inscrites i empresa segell de registre de certificat (aprox. dues setmanes després de l'aplicació d'inscripció). Notificació de les accions adquisició del Banc de Japó(notificació prèvia a la companyia establiment pot ser necessari, en determinats sectors) Per poder crear una empresa al Japó, és necessari recollir l'requereixen documents i decidir els següents elements bàsics: és possible obtenir un segell certificat (inkan shomeisho) en un local de l'ajuntament si podeu registrar-se com a resident al Japó. Un segell certificat pot ser substituït per una signatura attestation (notarial signatura) certificat per l'Ambaixada, Consolat de Japó del seu propi país o per notari públic de el país si la persona viu a l'estranger. Signatura (o segell) de cada inversor i director és necessari el Estatuts i altres documents requerits. Un dels inversors personal de compte bancari i la seva llibreta (tsucho) extracte bancari de l'ingrés de capital (nou compte es pot obrir o existents del compte pot ser utilitzat. Postal d'estalvi compte, Internet els bancs com Shinsei, Citibank, Japó Net bank, banca electrònica, etc. també s'accepten) Empresa segell que s'ha d'estar inscrit a l'oficina de registre Registre certificat de l'empresa matriu, expedit dins els tres mesos (original o còpia notarial si l'original no poden ser enviats) Signatura Notarial attestation de l'empresa matriu representativa. Si l'empresa matriu representativa, també serà un director de la filial Japonesa, dos notarial còpies són obligatoris.

Segell certificat (inkan shomeisho) (emès en el termini de tres mesos) de cada director (i inversor privat si hi ha alguna).

Si un inversor privat també es converteix en un director, dos còpies compulsades que siguin requerits. És possible obtenir un segell certificat a l'ajuntament si podeu registrar-se com a resident al Japó. Un segell certificat pot ser substituït per una signatura attestation compulsades per l'Ambaixada, Consolat de Japó del seu propi país o per notari públic de el país si la persona viu a l'estranger. Signatura (o segell) del Representant de la societat dominant i cada director és requerit en els Estatuts, i altres documents necessaris (els originals cal ser enviat a Japó). El Representant del Director de personal del compte bancari i la seva llibreta (tsucho) extracte bancari per a ser utilitzat per al dipòsit de capital (de nou es pot obrir o existents del compte pot ser utilitzat. Postal d'estalvi compte, Internet els bancs com Shinsei, Citibank, Japó Net bank, banca electrònica, etc. també s'accepten) P: Quin tipus de documents que necessito. A: depèn de casos, però en general, Certificat de Segell, certificat de fons de capital, i la informació de l'empresa són importants.

A la finalització de l'passos previs, poden sol·licitar la inscripció de incorporació de la teva empresa.

La revisió de l'aplicació de procediments per a la constitució d'una societat serà generalment acabat en una a dues setmanes després de la presentació de la sol·licitud de registre de documents a l'Oficina d'Afers Legals. Quan el procés de revisió per l'Oficina d'Afers Legals s'ha completat, vostè tindrà la certificació d'un registre de matèria de l'empresa. Amb aquest certificat, es pot confirmar l'existència i els detalls de la seva empresa. P: Quants socis i administradors no ens cal per a muntar una empresa. Un: és necessari tenir com a mínim un accionista i un (representant) director, i si l'accionista i director és la mateixa persona, una mateixa persona pot tenir dues posicions. Això vol dir que si poses els teus diners en una empresa i convertit en un director, podeu crear una empresa per tu sol. Un: no Hi ha restriccions a nacionalitat en virtut de les lleis i normatives aplicables a Japó. Com a regla general, els accionistes o els directors no han de ser Japonès nacionals. S' han de tenir una adreça al Japó abans, però ells no han de tenir una adreça al Japó ara per a la revisió d'Empresa Acte. P: hi ha alguna inicial requeriments de recursos propis mínims a l'hora de configurar una empresa al Japó. Un: no Hi ha requeriments de recursos propis mínims i es pot establir una empresa amb capital d'un ien. No obstant això, si l'import de la capital desemborsat és petit, sovint és difícil guanyar-se la confiança de les parts externes i hi ha el risc de convertir-se en insolvents poc després de la creació d'una empresa. L'import del capital depèn del tipus de negoci, però et recomanem començar amb un cert nivell de capital.

Sembla que molts estrangers afiliats a les empreses al Japó solen especificar la seva capital a ser de cinc milions de iens o més.

Si el capital és aportat en forma de diners, és, en principi, cal ingressar els diners en el compte bancari de la incorporator (persona que va a ser accionista, després de l'establiment de l'empresa). Però el tipus de capital no és limitat a diners en efectiu, sinó que inclou béns immobles, béns mobles, com el de l'automoció, i de crèdit com préstecs també són permeses com de capital. P: Quins són els beneficis de demanar un Advocat de dur a terme la constitució de la meva empresa. R: sens Dubte, podeu procedir de la incorporació procés per si mateix. Però la gent generalment demanar Advocat per tenir cura d'ell, ja que la sèrie de procediments és complex, difícil, i requereix precisió. Si li preguntes a un Advocat de dur a terme la constitució de la seva empresa, vostè pot obtenir els següents suport. ①Advice en els detalls de l'empresa, que és adequat per a la vostra empresa, lleis i reglaments i la revisió de documents jurídics respecte al funcionament de la seva empresa ③Preparation de documents que han d'estar signades per incorporar una empresa, com ara els estatuts, ④Acting com un agent per a fer aplicacions per a oficines públiques qüestions com l'autenticació dels estatuts i donar suport per a la inscripció del incorporació de la teva empresa.