mesos de llibertat condicional període - japó guia fòrum