No es rep la pensió d'aliments per a l'infant

El nombre de divorcis en la Kazakhstan no disminueix, mentre que els dos cònjuges i els fills pateixen Llegir a l'article què fer en aquests casos i on aplicar per a la recuperació de la pensió d'aliments Pensió d'aliments és la de suport, que una persona estigui obligat a facilitar a un altre el dret a rebre-laRecuperació dels premiats pensió d'aliments és, primer de tot, fet des de el salari o altres ingressos de la pagador. En el cas que la teva dona es nega a pagar voluntàriament pensió d'aliments per a una menors d'edat infantil (nens), que tenen dret a exigir-li a ella. D'acord amb l'Article del reglament de la República de Kazakhstan"Sobre el matrimoni i la família"es poden aplicar per a la recuperació de la pensió d'aliments, independentment del període de temps transcorregut des de la moment en què van ser titulat per això, si la pensió d'aliments no es pagava abans sota l'acord sobre el pagament de la pensió d'aliments. En aquest cas, la pensió d'aliments per a el període anterior pot ser necessari per no superior a tres anys anteriors, si es determina que abans d'aquest període nen suport no va ser rebut. Per a la recuperació de la pensió d'aliments, cal aplicar amb la reclamació, el tribunal de districte de Almaty en el lloc d'inscripció. Una còpia de l'ordre judicial per a la recuperació de la pensió d'aliments és enviat al deutor amb un avís de lliurament. Aquest té el dret a presentar una reclamació davant l'autoritat judicial en el termini de deu dies des de la data de recepció de la notificació. Si això no passa en el termini establert, el jutge temes de l'ordre d'un tribunal certificats pel segell de la cort.

Amb aquesta ordre judicial i en l'aplicació per a la recuperació de la pensió d'aliments que s'han d'aplicar en el Departament per a l'Execució d'Judicial Actes de Almaty.

El batlle ha d'iniciar d'aplicació de procediments a molt tard tres dies després de l' la recepció del document sobre el qual emet la sentència.

Vostè té el dret a sol·licitar a una empresa privada batlle per a la recuperació de la pensió d'aliments. Al mateix temps, d'acord amb els canvis en la legislació, la privada batlles estan prohibits exigència de pagament anticipat de l'actor en la prestació de serveis per a la recuperació de la pensió d'aliments. La recuperació de la pensió d'aliments s'atribueix a un socialment significatives categoria de casos, i si el deutor no té renda de la propietat i, per aquest procediment, per la qual cosa és possible per recollir el deute privat, el batlle serveis s'abonarà a partir del republicà pressupost.