Responsabilitat per producte, Advocats, Despatxos d'advocats al Japó per a Cada Ciutat