Tots els advocats al Japó en línia. La major legal portal de Uponese advocats.


Resum de cada sistema tributari - Tributs al Japó - Com Configurar Negocis al Japó - Invertir en Japó - Japan External Trade Organization


quaranta-dos impost sobre l'import total del que sou

Totes les persones, independentment de la nacionalitat, es classifiquen com a residents o no residentsIngressos individuals impost s'aplica sobre l'individu ingressos per a l'any natural. Les persones que tenen un domicili al Japó i les persones que tenen la residència al Japó per un any o més es denomina residents. La renda mundial de residents, independentment de la ubicació de la font d'ingressos, està subjecte a l'impost sobre la renda. 'Domicili' tal com s'utilitza en es refereix a la base principal i centre de la vida.

'Residència' es refereix a una situació en què un individu contínuament resideix durant un cert temps, però que no sigui qualificat com a base i en el centre de la seva vida.

No-residents permanents: Residents i no tenir el Japonès ciutadania i tenir un domicili o residència al Japó de fa cinc anys o menys en el període de deu anys no són residents permanents.

En el cas de l'impost de retenció en origen, la

L'àmbit de la fiscalitat de no-residents permanents correspon a que per a residents, però fiscal no serà avaluat al Japó sobre la renda origen fora de Japó mentre que els ingressos no es paga dins el Japó o no és remès al Japó.

No obstant això, el salari pagat a partir de l'obra al Japó és aplicable als nacionals d'origen de la renda, fins i tot si es paga fora de Japó, i l'impost serà avaluat suma del salari paga dins i fora de Japó. Persones que no qualificar com a residents s'anomenen no-residents. Japonès impost sobre la renda dels no-residents es farà sobre la renda origen dins de Japó. quatre per sobre de l'àmbit de la base imposable en concepte de retenció a no residents és coberts per les provisions per a nacionals d'origen de la renda, de manera que, excepte en casos especials, la fiscalitat de no-residents ara és més comunament completat només a través de la retenció en origen procediments. Els ingressos es calculen utilitzant mètodes establerts per a cada un d'un nombre d'ingressos classificacions.

L'impost es calcula restant els diferents ingressos deduccions de l'import total d'ingressos i després multiplicant la diferència, que és l'import de la base imposable, per la progressiva tipus impositius següents.

Qualsevol retencions irpf que graven la renda per endavant es deduirà de l'calcula l'impost. No-residents estan classificats per les seves circumstàncies en (a) el no-residents tenir una oficina, etc, al Japó, (b) no-residents contínuament ocupats en construcció o muntatge en el Japó durant un any o més, o fer negocis a través d'un agent designat al Japó, o (c) altres no-residents.

La base imposable es calcula que, en l'àmbit de la renda establerts per a cada classificació.

En el mètode de la fiscalitat de no residents, impost sobre la renda es converteix en subjecte passiu dividint els ingressos en la renda atribuïble a l'establiment permanent i altres domèstic font d'ingressos en funció de l'existència d'un establiment permanent. La quantitat d'auto-avaluen els ingressos fiscals que graven sobre la no-residents és, com a regla general, es calcula de la mateixa manera com per a residents (subjecte a les diferències en el tractament com el límit de les quantitats d'aplicació de la renda retencions i exterior de les deduccions fiscals).

No-residents que guanyen el salari ingressos pagament per serveis prestats al Japó i no es considera subjecte a les retencions fiscals a Japó han de presentar una declaració i pagar un.

Les taxes per a l'auto-avaluen la renda impost sobre els ingressos individuals (en el cas dels residents i de l'agregat de la imposició dels no residents) són, com es mostra a continuació.

Impost sobre la renda de les rendes del treball es calcula en funció de la quantitat obtinguda per deduir les següents rendes del treball de les deduccions de la renda.

Els Residents han de presentar una declaració d'impostos per a les rendes meritades en cada exercici, excepte en els procediments de liquidació de l'impost s'han completat a través de retenció en origen, i ha de pagar l'impost deguda entre setze de febrer i Març, quinze de l'any següent. De persones amb total ingressos no superi el total de les deduccions i les persones que reben el salari rendes subjectes a retenció d'impostos a font (tancament de l'ajust) des d'un únic pagador no superiors a vint milions de iens a l'any i que no tenen altres ingressos superior a, iens no, com a regla general, ha de presentar una declaració. Com a regla general, no-residents fitxer i paguen impostos, seguint la mateixa normativa de residents. No obstant això, la no-residents que surten del Japó sense informar de la designació d'un fiscal agent per a la directora de la fiscalitat de l'oficina ha de presentar una declaració d'impostos i pagar els impostos que deu abans de sortir de Japó.

Des de l de gener de, a de desembre de, les persones i les empreses estaran subjectes a un.

una restauració ingressos surtax en la quantitat de l'impost sobre la renda. una restauració ingressos surtax també s'aplica sobre l'import de la retenció de l'impost sobre la renda i recullen conjuntament amb la declaració de renda. Per exemple, el tipus de gravamen en concepte de retenció sobre els interessos pagats per una empresa estrangera és de vint, que la restauració de la renda surtax (x. un) serà afegit, el que equival a un total de quaranta-dos impost s'aplica la retenció en origen. Tingueu en compte que la restauració de la renda surtax no és que graven on la retenció tipus de gravamen previstos en la legislació nacional és reduir o eliminar fiscal tractat. 'Individu habitant impostos' és el terme col·lectiu per prefectural d'impostos impost municipal sobre els ingressos individuals, i les persones que tenen un domicili, etc. en El japó a partir de gener de cada any estan subjectes a aquests impostos. Individual habitant tributs consisteixen en ingressos-tot-u component i una tarifa plana (import fix) component etc. Els ingressos-tot-u component és avaluat sobre la renda de l'any anterior i, excepte en casos especials, la base imposable per a aquests impostos es calcula d'acord amb el que estableix per al càlcul dels ingressos per l'impost sobre la renda d'efectes. Habitant de declaracions s'han de presentar per dia de Març, però les persones la presentació de l'auto-avaluen la declaració de la renda no ha de presentar de nou per cada habitant d'impostos. Les tarifes estàndard de cada habitant impostos de la renda-tot-u component són com es mostra a continuació.

(Nota) La tarifa de l'impost per a la tarifa plana component és de, iens per prefectural habitant impostos i, iens municipals per habitant impost.

Durant deu anys a partir de a, no obstant això, aquests preus s'respectivament ser, cinc-cents iens i, de cinc-cents iens.

Les persones dedicades a determinats negocis especificat en l'àmbit local la legislació fiscal ha de pagar l'empresa impostos.

Base imposable per a l'empresa a efectes fiscals és, generalment, calculada d'acord amb el que estableix per al càlcul dels ingressos de l'irpf a finalitats, llevat dels casos especials disposicions d'aplicació. Les devolucions han de ser presentades pel de Març, i els impostos han de ser pagades a l'agost i el novembre d'acord amb impostos avisos emesos per la prefectural govern.

Individual empresa impostos taxes varien entre tres i cinc, depenent del tipus de negoci.

Zones d'ombra en la taula per a indicar que, tant nacionals com estrangers propietats són la base imposable i blanc àrees significar que només nacional propietats són la base imposable. Els qualificats per a l'estat de residència segons l'Annex de la Taula I del Control de la Immigració i els Refugiats Reconeixement Actuar i disposar d'una adreça al Japó per menys de deu anys en els darrers quinze anys. Successions i donacions impostos no és aplicable als estrangers propietats si herència o la donació es va fer després de l'estranger fulles Japó l d'abril al o més tard.

No obstant això, excepte en els casos en whereif l'estranger té una adreça al Japó de nou en el termini de dos anys a partir de la seva sortida.

Les persones sense nacionalitat Japonesa i disposar d'una adreça al Japó per menys de deu anys en els darrers quinze anys. D'ara endavant, un decedent i o donants es diu"una persona que va donar propietats"i un hereu, devisee, legatee i o donatari es diu"una persona que ha rebut propietats". D'ara endavant, un decedent i o donants es diu una persona que va donar propietats i un hereu, devisee, legatee i o donatari es diu una persona que va rebre propietats. Si una persona té una adreça al Japó en el moment de l'herència de regal, la persona que va rebre el propietats és un successions i donacions contribuent. En aquest cas, independentment de la nacionalitat de la persona que rep les propietats i l'adreça de la persona a qui va donar les propietats, tots els immobles adquirits són imposable. En altres paraules, no només les propietats situat al Japó, però també de propietats situades fora del país són subjecte a l'herència regal fiscal. Fins i tot en el cas d'expatriats que havent adquirit un immoble fora de Japó per herència i per tant de la seva família viuen al seu país d'origen, mentre que els estrangers estada al Japó com a representant, l'immoble està subjecte a la llengua Japonesa herència regal fiscal. No obstant això, quan l'emigració és un temporal d'estrangers residents (veure a dalt), només nacional propietats són la base imposable. Quan un estranger resident adquirir una propietat per herència i per tant a partir d'una emigració al Japó, si l'adreça de la persona que va donar l'propietats en el moment de donar les propietats va ser al Japó, totes les propietats adquirides estan subjectes a l'impost, amb independència de la nacionalitat de la persona que va rebre el propietats.

En altres paraules, no només les propietats situat al Japó, però també immobles ubicats fora del país, estan subjectes a l'herència regal fiscal.

Fins i tot en el cas d'estrangers haver mort per un accident, etc. mentre que al Japó com a representant i la seva família heretar aquest tipus de propietat es viu al seu país d'origen, la propietat està subjecte a la llengua Japonesa impost de successions. No obstant això, quan l'emigració és un temporal d'estrangers residents (veure a dalt), només nacional propietats són la base imposable. Quan tant la persona que va donar l'propietats i la persona que va rebre el propietats no tenen adreça al Japó, només els immobles ubicats al Japó estan subjectes a l'herència regal fiscal. No obstant això, en el cas de la persona que rep les propietats posseir nacionalitat Japonesa, no només les propietats situat al Japó, sinó també les propietats situades fora del país, estan subjectes a l'herència regal fiscal si bé la persona que va donar l'propietats o de la persona que va rebre el propietats de tenir una adreça al Japó, dins els deu anys anteriors a l'herència de regal. Per promoure l'acceptació i més temps de residència molt qualificats professionals estrangers al Japó, successions i donacions impostos ja no s'aplica a les propietats fora de Japó si l'estranger nacional dóna o rep propietats després que ell deixa el Japó l d'abril al o més tard. No obstant això, si es té una adreça al Japó de nou en el termini de dos anys a partir de la seva sortida del Japó, les propietats són la base imposable. Els preus són entre deu i per tant l'impost de successions i donacions impost, però hi ha una diferència entre l'impost de successions i el regal fiscal en la base imposable de cada tipus de gravamen s'aplica. Si una persona que ha adquirit una finca situada fora de Japó per herència o la donació i la propietat està subjecte a un impost corresponent a l'herència regal fiscal en el país on es troba la propietat (per a regal d'impostos, incloent-hi els casos en què l'impost s'imposa a la persona que va donar a la propietat), un determinat import de la taxa imposada a l'estranger s'acreditaran contra l'herència de regal fiscal al Japó per les disposicions de la política exterior de deduccions per evitar la doble imposició.