Simplificat de despatx de duanes sistema de documents (FAQ): Japó Costums

una manta declaració es pot fer

No obstant aixòcom per a aquells documents. com ara els diaris. que són importats per a múltiples importadors però transportades conjuntament en un contracte de transport. sempre que el total de duanes de valor per a cada importador no superi el iens. mostrar els noms dels importadors així com el nom. el volum i el valor. etc. dels respectius articles ha de ser connectat Per a la importació declaració. el manifest ha d'especificar els noms dels importadors i els costums de valor per a cada article.