La Fallida - Definició, Exemples, Casos, Els Processos De